Biudžeto valdymas su Power BI

Į vieningą duomenų modelį sujungiami biudžeto duomenys (dažniausiai saugomi Excel failuose) bei apskaitos duomenys ir tai leidžia operatyviai interaktyviose ataskaitose matyti biudžeto – fakto skirtumus, analizuoti priežastis, projektuoti ateities rezultatus.

Lengvai ir patogiai gausite atsakymus į klausimus:

 • Koks laikotarpio finansinis rezultatas?
 • Kaip jį vertinti lyginant su su biudžetu?
 • Kur viršijame biudžetą?
 • Kam išleidžiame daugiausiai?
 • Kokie kiekvienos eilutės nuokrypiai?

Išbandyti Power BI > (pateikiama ženkliai supaprastinta Power BI ataskaitų versija).

Sprendžiama problema:

Rinkoje trūksta gerų sprendimų įmonės biudžeto duomenų suvedimui bei galimybei lyginti su faktiniais rezultatais. Plačiausiai naudojamas įrankis – Excel failai, kur lankčiai galima įsivesti, kopijuoti duomenis, atlikti skaičiavimus ir pan.

Sudėtingiau biudžeto skaičius palyginti su faktiniais laikotarpio rezultatais. Labai dažnai tai darbui ir laikui imlus procesas, neišvengiamos klaidos, sunku operatyviai atnaujinti, modeliuoti duomenis ir pan.

Sukūrus biudžeto valdymo sprendimą su Power BI – vadovai ne tik mato informaciją realiame laike, tačiau ir patys lengvai gali gauti atsakymus į kylančius klausimus vienu mygtuko paspaudimu.

O taip pat:

 • pilnai automatizuojamas finansinių duomenų parengimo procesas,
 • sukuriamos įmonės vidinės biudžeto ir faktinių duomenų palyginimo interaktyvios ataskaitos, leidžiančios filtruoti ir matyti informaciją įvairiais pjūviais per interneto naršyklę ar mobilų įrenginį.

Dažniausiai naudojamos informacijos pateiktys:

 • Pasirinkto laikotarpio pelno – nuostolių ataskaitos faktinių ir biudžeto duomenų palyginimas,
 • pajamų, pardavimo plano palyginimas pagal pardavėjus, produktus,
 • padalinių, kaštų centrų biudžetų palyginimas su faktiniais rezultatais,
 • išlaidų, pajamų analizė, TOP išlaidos,
 • metinio rezultato projekcija remiantis faktas + planas duomenimis.

Informacijos pateiktys padeda greitai įvertinti būklę ir atkreipti į dėmesio reikalaujančias sritis:

 • spalviniai indikatoriai išskiria rodiklius, kurie nukrypsta nuo tolerancijos ribų (pvz. didesnis nuokrypis nuo planuotų rezultatų, neplanuotas sumažėjimas ir pan.),
 • patogi navigacija – vienu mygtuko paspaudimu pamatysite reikiamą duomenų pjūvį.

Naudos įdiegus sprendimą:

 • Automatizuojamas duomenų parengimo procesas:
  • mažėja darbo sąnaudos duomenų parengimui,
  • mažėja klaidų tikimybė – parengiami kokybiškesni duomenys,
  • sutrumpėja finansinių atskaitų parengimo terminas.
 • Sprendimų priėmėjams tampa patogu dirbti su reikiama informacija:
  • pateiktys teikia atsakymus į konkrečius klausimus,
  • pažymima informacija į kurią reikia atkreipti dėmesį,
  • patogi navigacija, geras informacijos organizavimas, galimybė “eiti gilyn” (ang. drillthrough).
 • Galima nuolat turėti patikimą informaciją:
  • galimybė peržiūrėti iš bet kur, kur yra interneto ryšys,
  • galimybė matyti informaciją mobiliuose įrenginiuose,
  • nuolat atnaujinama, todėl visi dirba su patikima ir naujausia informacija.
 • Gaunamos geresnės ir gilesnės įžvalgos sprendimų priėmimui, objektyvus finansinės būklės vertinimas:
  • tinkamai organizuota ir pateikta informacija leidžia pamatyti rodiklius, tendencijas, įžvalgas kokių nebuvo įmanoma pamatyti naudojant tradicines atskaitas ar duomenų lenteles,
  • sprendimus galima priimti remiantis objektyvia informacija,
  • galimybė greitai reaguoti pastebėjus neigiamas tendencijas ar indikatorius.

Įdiegimo trukmė:

4 – 8 savaitės.

Įdiegimo trukmė priklauso nuo duomenų modelio sudėtingumo, techninių sąlygų duomenų jungčių nustatymui, duomenų šaltinio skaičiaus, duomenų kokybės ir kitų aplinkybių, todėl, kartu su sprendimo kaina, patikslinama pasiūlymo rengimo metu.

Daugiau informacijos apie biudžeto – fakto analizę >


Verslo informacija greitai ir patogiai

Šiandienos IT įrankiai leidžia net ir smulkių verslų įmonėms skaitmenizuoti, automatizuoti savo planavimo bei atskaitomybės procesus, sutrumpinti ataskaitų parengimo terminus ir puikiai kontroliuoti finansinių tikslų pasiekimą.