Finansinė atskaitomybė su Power BI

Sujungus apskaitos programų, pardavimų, atlyginimų ir kt. šaltinių duomenis galėsite matyti išsamią įmonės finansinę būklę ir objektyviai vertinti laikotarpių rezultatus.

Interaktyvios ataskaitos leis greitai ir patogiai gauti atsakymus į klausimus:

 • Koks laikotarpio finansinis rezultatas?
 • Kaip jį vertinti lyginant su praėjusiu laikotarpiu? Su biudžetu?
 • Kokie pelningiausi produktai, klientai? kurie mažiausiai pelningi?
 • Kiek skolingi pirkėjai, tiekėjai?
 • Ar neturime pradelstų įsiskolinimų?

Išbandyti Power BI > (pateikiama ženkliai supaprastinta Power BI ataskaitų versija)

Sprendžiama problema:

Apskaitos programos suteikia galimybę matyti pelno – nuostolių ataskaitą, balansą, kitas finansines ataskaitas, tačiau jų teikiamos informacijos dažniausiai nepakanka objektyviam įmonės veiklos rezultatų vertinimui, todėl papildomai rengiamos įmonės pasirinktos valdymo apskaitos ataskaitos.

Dažnai tai darbui imlus procesas, užtrunka duomenų parengimas ir reikiami duomenys nustatyta forma pateikiami gerokai pavėluotai.

Nepatogumų vadovams kelia ir tai, kad bet kokiam klausimui (pvz.: kokie produktai buvo pelningiausi? kodėl sumažėjo pajamos? ir pan.) reikia parengti naujas ataskaitas, o jų parengimas pareikalauja papildomų laiko sąnaudų.

Sukūrus finansinės atskaitomybės rengimo sprendimą su Power BI – vadovai ne tik mato informaciją realiame laike, tačiau ir patys lengvai gali gauti atsakymus į kylančius klausimus vienu mygtuko paspaudimu.

O taip pat:

 • pilnai automatizuojamas finansinių duomenų parengimo procesas,
 • sukuriamos įmonės vidinės finansinės atskaitomybės interaktyvios ataskaitos, leidžiančios filtruoti ir matyti informaciją įvairiais pjūviais per interneto naršyklę ar mobilų įrenginį.

Dažniausiai naudojamos informacijos pateiktys:

 • Pasirinkto laikotarpio pelno – nuostolių ataskaita,
 • balansas,
 • įmonės viduje naudojamos finansinių ataskaitų formos,
 • pajamų, bendrojo pelno rodikliai produkto / projekto / rinkos, kitų dimensijų lygyje,
 • laikotarpio rezultatų lyginimas su ankstesniu laikotarpiu arba biudžetu,
 • pajamų, išlaidų struktūros analizė.
 • pelningumas pagal produktus / projektus / pardavimo kanalus ar kt. dimensijas,
 • pirkėjų, tiekėjų įsiskolinimus, pradelstas skolas, išrašytas sąskaitas.

Informacijos pateiktys padeda greitai įvertinti būklę ir atkreipti į dėmesio reikalaujančias sritis:

 • spalviniai indikatoriai išskiria rodiklius, kurie nukrypsta nuo tolerancijos ribų (pvz. pelningumas mažesnis už pageidaujamą pelno %, didesnis nuokrypis nuo planuotų rezultatų ir pan.),
 • patogi navigacija – vienu mygtuko paspaudimu pamatysite reikiamą duomenų pjūvį.

Naudos įdiegus sprendimą:

 • Automatizuojamas duomenų parengimo procesas:
  • mažėja darbo sąnaudos duomenų parengimui,
  • mažėja klaidų tikimybė – parengiami kokybiškesni duomenys,
  • sutrumpėja finansinių atskaitų parengimo terminas.
 • Sprendimų priėmėjams tampa patogu dirbti su reikiama informacija:
  • pateiktys teikia atsakymus į konkrečius klausimus,
  • pažymima informacija į kurią reikia atkreipti dėmesį,
  • patogi navigacija, geras informacijos organizavimas, galimybė “eiti gilyn” (ang. drillthrough).
 • Galima nuolat turėti patikimą informaciją:
  • galimybė peržiūrėti iš bet kur, kur yra interneto ryšys,
  • galimybė matyti informaciją mobiliuose įrenginiuose,
  • nuolat atnaujinama, todėl visi dirba su patikima ir naujausia informacija.
 • Gaunamos geresnės ir gilesnės įžvalgos sprendimų priėmimui, objektyvus finansinės būklės vertinimas:
  • tinkamai organizuota ir pateikta informacija leidžia pamatyti rodiklius, tendencijas, įžvalgas kokių nebuvo įmanoma pamatyti naudojant tradicines atskaitas ar duomenų lenteles,
  • sprendimus galima priimti remiantis objektyvia informacija,
  • galimybė greitai reaguoti pastebėjus neigiamas tendencijas ar indikatorius.

Įdiegimo trukmė:

2 – 4 savaitės.

Įdiegimo trukmė priklauso nuo duomenų modelio sudėtingumo, techninių sąlygų duomenų jungčių nustatymui, duomenų šaltinio skaičiaus, duomenų kokybės ir kitų aplinkybių, todėl, kartu su sprendimo kaina, patikslinama pasiūlymo rengimo metu.


Daugiau informacijos apie finansinių rodiklių ataskaitas bei rodiklius >

Verslo informacija greitai ir patogiai

Šiandienos IT įrankiai leidžia net ir smulkių verslų įmonėms skaitmenizuoti, automatizuoti savo planavimo bei atskaitomybės procesus, sutrumpinti ataskaitų parengimo terminus ir puikiai kontroliuoti finansinių tikslų pasiekimą.