Pardavimo galimybių analizė su Power BI

Pardavimo galimybių analizės sprendimas kuriamas iš CRM duomenų ir padeda įvertinti pardavimo proceso efektyvumą.

Interaktyvios ataskaitos leis greitai ir patogiai gauti atsakymus į klausimus:

 • Kiek užregistruota sandorių (galimybių)?
 • Koks laimėjimo %? Pralaimėjimo %?
 • Kokia sandorių trukmė, dydis?
 • Kokie prognozuojami piniginiai srautai?

Išbandyti Power BI > (pateikiama ženkliai supaprastinta Power BI ataskaitų versija).

Sprendžiama problema:

Svarbu pardavimo procesus analizuoti siekiant suprasti kaip sekėsi:

 • padidinti (pardavimo apimtis, pasitenkinimo rodiklius, sandorių skaičių, t. t.),
 • sumažinti (pardavimo trukmę, pralaimėtų sandorių skaičių, nepatenkintų klientų skaičių ir t. t.)
 • įvertinti kaip sekėsi pasiekti užsibrėžtus tikslus
 • prognozuoti būsimas pajamas bei įplaukas.

Kai yra nustatyti tikslai pardavimo komandai, pardavimo proceso rodiklių kontrolė padeda nustatyti kaip vykdomas sandorių planas, o kartu ir pardavimų planas konkrečiam laikotarpiui, kokia tikimybė vykdyti biudžete numatytus planus bei kokios artimiausio laikotarpio piniginės įplaukos.

Įmonės nevykdančios reguliarios pardavimo proceso duomenų analizės dažniau susiduria su pajamų ir įplaukų “duobėmis” ir su tuo susijusiu “gaisrų gesinimu”.

Verslo analitikos įrankiai išplečia informacijos pateikimo galimybes apjungiant duomenis iš daugiau šaltinių, pateikiant prognozuojamus rodiklius bei palyginant faktinius rezultatus su tikslais.

O taip pat:

 • pilnai automatizuojamas pardavimo galimybių duomenų parengimo procesas,
 • sukuriamos interaktyvios ataskaitos, leidžiančios filtruoti ir matyti informaciją įvairiais pjūviais per interneto naršyklę ar mobilų įrenginį.

Dažniausiai naudojamos informacijos pateiktys:

 • pardavimų “piltuvėlio” analizė,
 • sandoriai pagal stadijas, jų trukmė, vertė, vidutinė trukmė, vidutinė vertė,
 • laimėjimo, pralaimėjimo procentai, šių rodiklių dinamika,
 • laimėjimo / pralaimėjimo priežasčių analizė,
 • piniginių srautų projekcija įvertinus sandorių tikimybes.

Pardavimo proceso rodikliai ir jų analizė turi padėti atsakyti į šiuos klausimus:

 • kaip sekasi padidinti (sandorių skaičių, laimėjimų %, t.t.),
 • sumažinti (sandorio trukmę, pralaimėjimo %, t.t),
 • pasiekti tikslus,
 • prognozuoti pajamas bei įplaukas.

Naudos įdiegus sprendimą:

 • Automatizuojamas duomenų parengimo procesas:
  • mažėja darbo sąnaudos duomenų parengimui,
  • mažėja klaidų tikimybė – parengiami kokybiškesni duomenys,
  • sutrumpėja finansinių atskaitų parengimo terminas.
 • Sprendimų priėmėjams tampa patogu dirbti su reikiama informacija:
  • pateiktys teikia atsakymus į konkrečius klausimus,
  • pažymima informacija į kurią reikia atkreipti dėmesį,
  • patogi navigacija, geras informacijos organizavimas, galimybė “eiti gilyn” (ang. drillthrough).
 • Galima nuolat turėti patikimą informaciją:
  • galimybė peržiūrėti iš bet kur, kur yra interneto ryšys,
  • galimybė matyti informaciją mobiliuose įrenginiuose,
  • nuolat atnaujinama, todėl visi dirba su patikima ir naujausia informacija.
 • Gaunamos geresnės ir gilesnės įžvalgos sprendimų priėmimui, objektyvus finansinės būklės vertinimas:
  • tinkamai organizuota ir pateikta informacija leidžia pamatyti rodiklius, tendencijas, įžvalgas kokių nebuvo įmanoma pamatyti naudojant tradicines atskaitas ar duomenų lenteles,
  • sprendimus galima priimti remiantis objektyvia informacija,
  • galimybė greitai reaguoti pastebėjus neigiamas tendencijas ar indikatorius.

Įdiegimo trukmė:

1 – 2 savaitės.

Įdiegimo trukmė priklauso nuo duomenų modelio sudėtingumo, techninių sąlygų duomenų jungčių nustatymui, duomenų šaltinio skaičiaus, duomenų kokybės ir kitų aplinkybių, todėl, kartu su sprendimo kaina, patikslinama pasiūlymo rengimo metu.

Daugiau informacijos apie pardavimo proceso vertinimą >


Verslo informacija greitai ir patogiai

Šiandienos IT įrankiai leidžia net ir smulkių verslų įmonėms skaitmenizuoti, automatizuoti savo planavimo bei atskaitomybės procesus, sutrumpinti ataskaitų parengimo terminus ir puikiai kontroliuoti finansinių tikslų pasiekimą.