Projektų pelningumo analizė su Power BI

Sujungus apskaitos programų, pardavimų, atlyginimų, projektų vadybos ir kt. šaltinių duomenis galėsite matyti išsamius projektų pelningumo rodiklius ir objektyviai vertinti tikslų pasiekimą.

Interaktyvios ataskaitos leis greitai ir patogiai gauti atsakymus į klausimus:

 • Koks pelnas už pasirinktą laikotarpį?
 • Kaip jį vertinti lyginant su praėjusiu laikotarpiu? Su tikslais?
 • Kokie projektai pelningiausi? kurie mažiausiai pelningi?
 • Kurių projektų maržos mažesnės nei planuota? Kurių didesnės?
 • Kurie projektai viršijo sąnaudas?

Išbandyti Power BI > (pateikiama ženkliai supaprastinta Power BI ataskaitų versija)

Sprendžiama problema:

Duomenys apie projektus paprastai saugomi įvairiuose šaltiniuose, todėl kyla sunkumų operatyviai pateikti informaciją apie kiekvieno projekto kaštus, palyginti planuotus bei faktinius rodikius, o tuo pačiu matyti bendrus projektų portfelio rezultatus.

Dažnai tai darbui imlus procesas, užtrunka duomenų parengimas ir reikiami duomenys nustatyta forma pateikiami gerokai pavėluotai.

Nepatogumų vadovams kelia ir tai, kad bet kokiam klausimui (pvz.: kokios eilutės viršytos? kiek nukrypo nuo sąmatos rodiklių? ir pan.) reikia parengti naujas ataskaitas, o jų parengimas pareikalauja papildomų laiko sąnaudų.

Sukūrus projektų pelningumo ataskaitas su Power BI – vadovai, projektų vadovai ne tik mato informaciją realiame laike, tačiau ir patys lengvai gali gauti atsakymus į kylančius klausimus vienu mygtuko paspaudimu.

O taip pat:

 • pilnai automatizuojamas duomenų parengimo procesas,
 • sukuriamos įmonės vidinės atskaitomybės interaktyvios ataskaitos, leidžiančios filtruoti ir matyti informaciją įvairiais pjūviais per interneto naršyklę ar mobilų įrenginį.

Dažniausiai naudojamos informacijos pateiktys:

Projektus vykdančių įmonių veikla ir vidinės atskaitomybės poreikis skiriasi, tačiau dažniausiai yra sukuriamos ataskaitos, leidžiančios matyti:

 • visų projektų pelningumo rodiklius,
 • kiekvieno projekto pelningumo rodiklius,
 • kiekvieno projekto planuotus ir faktinius pelningumo rodiklius bei jų palyginimą,
 • atskirai analizuoti vykdomų (nebaigtų) bei baigtų projektų rodiklius.

Informacijos pateiktys padeda greitai įvertinti būklę ir atkreipti į dėmesio reikalaujančias sritis:

 • spalviniai indikatoriai išskiria rodiklius, kurie nukrypsta nuo tolerancijos ribų (pvz. pelningumas mažesnis už pageidaujamą pelno %, didesnis nuokrypis nuo planuotų rezultatų ir pan.),
 • patogi navigacija – vienu mygtuko paspaudimu pamatysite reikiamą duomenų pjūvį.

Naudos įdiegus sprendimą:

 • Automatizuojamas duomenų parengimo procesas:
  • mažėja darbo sąnaudos duomenų parengimui,
  • mažėja klaidų tikimybė – parengiami kokybiškesni duomenys,
  • sutrumpėja finansinių atskaitų parengimo terminas.
 • Sprendimų priėmėjams tampa patogu dirbti su reikiama informacija:
  • pateiktys teikia atsakymus į konkrečius klausimus,
  • pažymima informacija į kurią reikia atkreipti dėmesį,
  • patogi navigacija, geras informacijos organizavimas, galimybė “eiti gilyn” (ang. drillthrough).
 • Galima nuolat turėti patikimą informaciją:
  • galimybė peržiūrėti iš bet kur, kur yra interneto ryšys,
  • galimybė matyti informaciją mobiliuose įrenginiuose,
  • nuolat atnaujinama, todėl visi dirba su patikima ir naujausia informacija.
 • Gaunamos geresnės ir gilesnės įžvalgos sprendimų priėmimui, objektyvus finansinės būklės vertinimas:
  • tinkamai organizuota ir pateikta informacija leidžia pamatyti rodiklius, tendencijas, įžvalgas kokių nebuvo įmanoma pamatyti naudojant tradicines atskaitas ar duomenų lenteles,
  • sprendimus galima priimti remiantis objektyvia informacija,
  • galimybė greitai reaguoti pastebėjus neigiamas tendencijas ar indikatorius.

Įdiegimo trukmė:

4-8 savaitės.

Įdiegimo trukmė priklauso nuo duomenų modelio sudėtingumo, techninių sąlygų duomenų jungčių nustatymui, duomenų šaltinio skaičiaus, duomenų kokybės ir kitų aplinkybių, todėl, kartu su sprendimo kaina, patikslinama pasiūlymo rengimo metu.


Daugiau informacijos apie projektų pelningumo ataskaitas bei rodiklius >

Verslo informacija greitai ir patogiai

Šiandienos IT įrankiai leidžia net ir smulkių verslų įmonėms skaitmenizuoti, automatizuoti savo planavimo bei atskaitomybės procesus, sutrumpinti ataskaitų parengimo terminus ir puikiai kontroliuoti finansinių tikslų pasiekimą.