Dizainas

 Sprendimas diegti verslo analitikos įrankius organizacijoje yra svarbus, tačiau daug svarbiau prieš priimant šį sprendimą atsakyti į klausimus

 • kodėl?
 • kaip?
 • kas?
 • kam?

Niekas nesileidžia į nežinomą kelionę be kompaso, žemėlapio, navigacijos prietaisų, tad ir prieš pasirenkant įrankį reikia numatyti

 •  dabartinį organizacijos brandos lygį valdant duomenis ir informaciją
 •  viziją kokį lygų norima pasiekti
 • įvertinti atotrūkį tarp dabartinės ir siekiamos būklės
 • Numatyti veiksmus bei parinkti priemones ir strategiją vizijos įgyvendinimui.

Pradedant  verslo analitikos, BI diegimo projektą įmonėje nėra lengva surinkti poreikius bei reikalavimus, nes jie ir būsimiems naudos gavėjams dažniausiai nebūna aiškūs. 

Tai nėra problema. Detalesni poreikiai bei reikalavimai ima ryškėti kartu su būsimo sprendimo konktūrais.

Tad problemos analizei bei sprendimo dizaino parengimui yra svarbu surinkti pakankamą kiekį informacijos apie:

 • vadovybės lūkesčius,
 • dabartines skausmingas bei problemines vietas
 • rodiklius, KPI, naudojamą verslo terminologiją
 • duomenų šaltinius
 • kokia informacija kokiam tikslui ir kokiai auditorijai teikiama
 • kokiu dažnumu
 • kokius sprendimus priima šios informacijos naudotojai jos pagrindu.

Tai yra pagrindas būsimo sprendimo projektavimui remiantis mūsų komandos žiniomis, sėkminga patirtimi bei įgūdžiais.

Šio etapo gavinys yra mūsų pateikta ir su Užsakovu suderinta būsimo SPRENDIMO KONCEPCIJA.  


Sekantis etapas – detali duomenų analizė bei jų tinkamas parengimas >