Modeliavimas

Šiame etape jau ima ryškėti būsimos informacijos kontūrai – nustatinėjami ryšiai tarp duomenų lentelių, vykdomi tarpiniai skaičiavimai, aprašomi pagalbiniai ir ataskaitose pateikiami rodikliai bei KPI, modeliuojamos ataskaitos bei informacijos pateiktys.

Kartu pildomas, atnaujinamas bei standartizuojamas organizacijos terminų “žodynas”.  

Tam, kad verslo analitikos projektas būtų sėkmingas – būtina, kad organizacijoje vyrautų vienodas tam tikrų terminų, rodiklių apibrėžimas bei suvokimas, t.y. kad pvz.: terminą “pelno marža” pardavimų ir finansų padaliniai suvoktų vienodai ir naudodami tuos pačius duomenis išskaičiuotų tą patį rezultatą. 

Šio etapo gavinys yra sudarytas duomenų modelis bei pateiktyse naudojamų rodiklių, KPI sąrašas.


Sekantis etapas – informacijos vizualizacija >