Vizualizacija

Duomenų vizualizacijos yra naudojamos informacijos organizavimui erdvėje bei tokiam pateikimui, kad jos naudotojai galėtų greičiausiu bei patogiausiu būdu gauti atsakymus bei imtis veiksmų, dažniausiai informacijos sąlygotų sprendimų priėmimui.

Kadangi organizacijos renka visa daugiau duomenų, o išorinė aplinka reikalauja greitesnės reakcijos – tinkama duomenų vizualizacija yra ypatingai svarbi komunikuoti svarbias įžvalgas realiame laike.

Kartu su būsimos informacijos vartotojais kuriame atskirų duomenų pateiktis, informacijos išdėstymą ataskaitų lape, parenkame tinkamus šriftus, spalvas, diagramas, žymėjimą tam, kad informacija būtų

  • aiški
  • lengvai suvokiama
  • leistų informacijos naudotojams patiems analizuoti detalesnes pateiktis (“drill-down”)
  • teikianti atsakymus į rūpimus klausimus
  • skatinanti priimti objektyvus, kokybiškais duomenimis ir savalaike informacija paremtus sprendimus.

Šio etapo gavinys yra Power BI pagalba sukurtos ataskaitos, vizualizacijos, ataskaitų sritys (“dashboards”) bei pilnai įgyvendinta sprendimo koncepcija ir projekto tikslai.


Daugiau informacijos sau aktualiais klausimais galite rasti mūsų portale informacijosvaldymas.lt.


Valdykite informaciją!

Pamatykite tikras 
įžvalgas savo 
duomenyse!